Counselling

Counselling is een vorm van gesprekstherapie die gelegenheid biedt om te onderzoeken wat momenteel het meest storend of moeilijk is. In een sfeer van persoonlijke aandacht, respect en begrip, ontstaat ruimte om alle aspecten van het probleem te bezien en mogelijke oorzaken of betekenis te ontdekken, persoonlijke wensen/doelen te formuleren en tot een oplossing, verwerking of persoonlijke groei te komen.

Crisis, identiteit/relatie/familie problemen, verlies/rouw, overmatige stress of spanning, burnout, depressie, seksuele/emotionele/psychische moeilijkheden, traumatische ervaringen, onvrede/rusteloosheid, angsten, twijfel of onzekerheid, kunnen aanleiding zijn om voor counselling te kiezen.

De duur van counselling of coaching kan worden bepaald door de situatie en is altijd in overleg. Voor langdurige complexe moeilijkheden kan het heilzaam zijn om voor een langer traject te kiezen en voor diepgaande exploratie naar oorzaken. Maar vaak kunnen ook complexe situaties verbeteren door kortdurende, effectieve interventie, b.v. 3-5 opeenvolgende sessies, zo nodig te herhalen.

De persoonsgerichte therapeut deelt gerust informatie, idee of suggestie, maar weet uit ervaring dat cliënten het best geholpen worden door hun situatie vrijuit te kunnen exploreren om gevoelens en gedachten helder te krijgen, want dat kan leiden tot grip op diepere oorzaken of waar het werkelijk om gaat, waardoor de beste persoonlijke opties mogelijk worden, die verbetering in kwaliteit van leven en welzijn geven. De persoonsgerichte manier van werken is ontstaan vanuit een humanistisch, holistisch mensbeeld dat is gebaseerd op respect, acceptatie, openheid en empathie.

De counsellor spreekt/leest meerdere talen en de voertaal kan zowel Engels als Nederlands zijn.

De duur van therapie is altijd in overleg met als doelstelling: zo kort mogelijk, maar wel zo lang als nodig is voor duurzaam effect.