Introductie

Counselling International biedt:


Iedereen kan op bepaalde momenten in het leven moeilijkheden tegenkomen die zwaar vallen of onoverkomelijk lijken. Als persoonlijke inspanning noch overleg met anderen afdoende helpt en als relatie/werk of gezondheid aangetast dreigen te raken, kan professionele hulp uitkomst bieden.

· Individuele counselling of gesprekstherapie kan helpen in geval van persoonlijke conflicten of moeilijkheden. Dit kan gaan om psychische storingen of meer 'alledaagse' klachten als: besluiteloosheid, malaise, overbezorgdheid, slapeloosheid, vermoeidheid, negatieve gedachten, 'niet lekker in je vel zitten'. Persoonsgerichte counselling biedt ruimte om alle aspecten van de situatie te exploreren in een sfeer van aandacht, respect en begrip en daardoor te komen tot helderheid, inzicht, beter zelfbeeld en zelfvertrouwen.

· Coaching is vooral nuttig voor vastomlijnde hulpvragen waarvoor een praktische of methodische geschikt is.

Life coaching kan hulp bieden bij keuzevraagstukken of persoonlijke/professionele dilemma's.

· Relatietherapie is voor paren die hun intieme relatie gezond willen houden of krijgen. Partners kunnen uit elkaar groeien door bepaalde gebeurtenissen of door teveel spanning of stress. Verdriet, emotionele afstand of eenzaamheid leiden niet zelden tot gedrag dat voor één of beiden onacceptabel is. In relatie therapie is er aandacht voor beide personen (als individu en partner) en voor hun interactie, waardoor conflict of afstand kan veranderen in effectieve communicatie, hernieuwde intimiteit en welzijn. Ook ouder-kind of werkgever-werknemer relaties kunnen baat hebben bij relatie therapie of conflict bemiddeling, met als doel wederzijds begrip, creatief onderhandelen en optimale oplossingen.

“Het moge duidelijk zijn dat inschakeling van professionele hulp voor moeilijkheden geen teken van persoonlijk falen is, maar juist van daadkracht – met name bereidheid om de problemen aan te pakken”

Bel gerust voor een GRATIS eerste telefonische consultatie om uit te zoeken welke aanpak de beste lijkt: 071 528 2661. Soms (vooral in vakantie periodes) werkt een sms naar 06 5135 8844 of mail naar basal@planet.nl nog beter.