klachten procedure

Counselling, coaching, relatie therapie en mediation worden toegepast volgens de hoogste ethische/professionele richtlijnen waarbij het welzijn van de persoon prioriteit heeft. Niettemin kan het voorkomen dat een klacht ontstaat. Elke klacht of onvrede kan ten eerste openlijk onderling worden besproken en zal alle nodige aandacht worden gegeven. Mocht dit niet afdoende zijn, dan kan een officiele klacht worden ingediend bij SCAG Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (www.scag.nl) en zal zodoende de wettelijk vereiste juiste procedure worden gevolgd.